Nyheter

Olympen i media
Öppet hus

Kund- och personalnöjdhet i Olympens skola vid Telefonplan

2016-12-05
Olympen Telefonplans systematiska kvalitetsarbete har varit en starkt bidragande faktor till skolans positiva utveckling. Skolan hade vid Skolinspektionens senaste besök i juni 2016 inga nedslag.

Vidare så visar skolans föräldraenkäter och personalenkäter tydligt att skolan idag befinner sig i framkant i många pedagogiska avseenden. Det är extra glädjande att Skolinspektionens enkäter visar på samma resultat. Ta gärna del av Skolinspektionens enkätresultat för VT.2016.