Grundskolor

Telefonplan
Profilklasser

Grundskolor

Olympen har en grundskola i Stockholm, som ligger vid Telefonplan i Hägersten. Verksamheterna utgår från begreppet Pedagogik i rörelse och utöver vår tydliga hälsoprofil fokuserar vi på fysisk aktivitet, språk och baskunskaper som tillsammans lägger grunden för en aktiv och individanpassad pedagogik.

Internationellt perspektiv och språk i fokus

Vi tror på att utmana eleverna i sitt lärande. Förmågan att kunna kommunicera med sin omvärld ökar förutsättningarna för lärandet. Eleverna utmanas till att aktivt använda språket i läroprocessen och kunskaper i svenska och engelska prioriteras och lägger en god grund för fortsatt lärande och högre studier. 

Hälsoperspektivet genomsyrar verksamheten inom Olympen

Att må bra är en förutsättning för att lyckas med sina studier. Hela Olympens verksamhet genomsyras av ett hälsoperspektiv där "Pedagogik i Rörelse" säkerställer daglig fysisk aktivitet på schemat. Våra elever får lära sig att leva ett hälsosamt liv där ett fysiskt välbefinnande och träning är basen i den undervisningen. God kondition gör att eleverna orkar koncentrera sig. För att orka med så är det även viktigt att få lära sig att slappna av när så är möjligt. En balans mellan god fysik och avslappning skapar goda förutsättningar för ett balanserat liv även långsiktigt. 

Hälsosam hemlagad ekologisk mat

Med hjälp av våra diplomerade kostrådgivare och kockar skapas ett välbalancerat näringsintag för alla elever. Rätt kost kan vara avgörande för studieresultat, förmågan att lära och för att koncentrationen ska hålla hela dagen.

Respekt, ordning och reda

Fri lek och spontanitet får sitt självklara utrymme på Olympens alla skolor men vi är även tydliga med att det ska vara ordning och reda. Därför finns tydliga riktlinjer och våra anställda kräver att eleverna respekterar både lärarna och varandra. Det leder till trygga elever som känner sig sedda och uppskattade.