Förskolor

Om Olympen förskolor
Svea Torn - Stadion
Ruddammen
Telefonplan
Älvsjögård
Olympen International
Intresseanmälan

Förskolor
Pedagogik i rörelse

Våra förskolor har funnits sedan 1994 och vi är pionjärer inom fristående förskoleverksamhet. I enlighet med vår pedagogiska profil och vår fokus på hälsa har vi dagligen utevistelse med rörelseaktiviteter både på vår egen gård och i närliggande parker och skog. Barnens rörelsebehov sätts i centrum för att främja motorisk, social och intellektuell utveckling. Vi utgår från begreppet Pedagogik i rörelse och utöver vår tydliga hälsoprofil fokuserar vi på fysisk aktivitet och språk som tillsammans lägger grunden för en aktiv och anpassad pedagogik och en rolig förskoletid.

Fysisk aktivitet inspirerar och på Olympen tror vi på att lära med alla sinnen. Inlärning och förståelse förstärks med hjälp av rörelseträning och utvecklar barnens sociala kompetens.

En invididanpassad pedagogik

Individuella förutsättningar hos barnen sätts i centrum i förskoleverksamheten. Ingen ska känna sig utanför och alla ska få vara med. Olympens förskolor arbetar aktivt med att vara lyhörda och har ett stort pedagogiskt förändringspotential.

Fri lek och spontanitet får sitt självklara utrymme på Olympens alla förskolor och skolor men vi är även tydliga med att det ska vara ordning och reda. Här respekterar vi varandra. Det leder till trygga barn som känner sig sedda och uppskattade.

Vi har engelskspråkiga avdelningar på våra förskolor och vi har även fokus på språket i allmänhet och dess betydelse för barnens utveckling. Utöver de rent engelskspråkiga avdelningarna tillämpar vi lekfull engelska på våra svensktalande föreskoleavdelningar.

Hälsosam hemlagad ekologisk mat

Med hjälp av våra diplomerade kostrådgivare skapas ett välbalancerat näringsintag för alla barn. Rätt kost påverkar humör, förmågan att lära och hjälper barnen hålla energin på en jämn nivå, dagen igenom.